بازی های آنلاین
شهرستان
هوشمند
پازل
جستجو برای اقلام
ماجراهای
خروج از اتاق
مهارت
جمع آوری اقلام
به دنبال اقلام
مشاهده آیتم
فرار
من به دنبال

بازی پسر های الکتریکی آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:25, میانگین امتیاز: 4.48/5)
بازی: 1781
هنگامی که سیاره زمین افتاده خواب تمام شب خواب آخرالزمان صلح آمیز است. فقط یک پسر برق گفت که در نور ناپدید شد. به روستاییان ناپدید شدن جهان متوجه نیست و سر و صدا ساخته شده، او در جستجو از آسیب رفت. سفر با یک پسر در جهانی انرژی برق به شهر به منظور بازگشت به جریان نور.