Masyanya
مشاهده آیتم
جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
خروج از اتاق
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
هوشمند
به دنبال اقلام
فرار
شهرستان

بازی Masyanya کامل متن و آفریقا آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:206, میانگین امتیاز: 4.56/5)
بازی: 3387
جذب می کند آفریقا، بسیاری از ناشناخته، که حتی بدوی وجود دارد. اما این تنها چیزی است که قهرمانان ما در این کشور گرفتار نمی باشد. این زمان Masyanya سفر جدید، شما می توانید گروه ابتکار عمل، کمک کند نه تنها برای رسیدن به گنج آرزو، اما به خانه بازگردند. کنترل عملیات از شخصیت، شما نیاز به یک موش است.