دیوانگی
مزارع
مزرعه
مزرعه معجزه
جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
خروج از اتاق
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
هوشمند
به دنبال اقلام

بازی Superferma آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:20, میانگین امتیاز: 4.55/5)
بازی: 2723
در این بازی شما خواهد شد در کشت سبزیجات مختلف درگیر می شود. شما صاحب یک مزرعه است. بنابراین شما بیشتر مسئولیت: آبیاری، بارور، مراقبت از سبزیجات، و سپس آنها را به فروش.