تخریب
بازی با ورق
پرش
جستجو برای اقلام
پازل
مزس
ماجراهای
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
اقدام
به دنبال اقلام
ساده

بازی دیو پرتابگران جهان درتاریخ آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:4, میانگین امتیاز: 5/5)
بازی: 1610
ماموریت شما این است برای از بین بردن همه سربازان صف ساختار اتحاد. سعی کنید برای تکمیل ماموریت برای بدترین تعدادی از عکس.