آموزش
بیمارستان
مهارت
بازی با ورق
پرش
جستجو برای اقلام
پازل
مزس
ماجراهای
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
اقدام
به دنبال اقلام

بازی جراحی مجازی آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:99, میانگین امتیاز: 4.54/5)
بازی: 7149
ذخیره پسر، او را به یک عمل جراحی بر روی قلب و آن را برای شما ضروری است، از آنجایی که شما یک جراح. شما دائما به چه باید بکنید و چه چیزی را به نشان می دهد. وظیفه شما این است که به دقت خواندن و عمل بلافاصله. بنابراین به عنوان به زودی به عنوان پسر قطع خواهد شد که در آن شما را به پایان برساند. اگر شما هم نداشته باشند، پسر بچه زنده ماندن نیست.