Tankzors
جهانی از مخازن
دستگاه
شهرستان
مخازن
مخازن آنلاین
پرش
جستجو برای اقلام
پازل
مزس
پسران اقدام
ماریو
ماجراهای

بازی فلز داد و بیداد مثل حلزون حرکت کردن آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:11, میانگین امتیاز: 4.45/5)
بازی: 3398
تو مارکو و بیمار از شما به یک قهرمان و همیشه عجله به کمک از مردم برای شما ناشناخته است. شما در حال نشسته در ماشین زره پوش خود و پمپ برای ایجاد رعب و وحشت در خیابان ها. شما کدو مخزن خودرو، نظامی، غیرنظامیان، به طور کلی یکسره. فقط شما باید سلاح هایی که استفاده نمی کنید زمانی که فرصت pobrezguesh.