جک پات
میوه
بازی با ورق
پرش
جستجو برای اقلام
پازل
مزس
ماجراهای
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
اقدام
به دنبال اقلام

بازی میوه freaky به آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:897, میانگین امتیاز: 3.48/5)
بازی: 50580
در هر تعداد tench حداکثر برنده ترکیبی. برنده همزمان در خطوط مختلف اضافه شده است. تمام ترکیبات برنده فقط با چرخ های سمت چپ از درام که از چپ به راست ، به غیر از جایزه (موز). همه برنده هستند شرط انتخاب شده در خط ، به جز چند برابر پاداش پراکنده. مدیریت : را انتخاب کنید تعداد خطوط ، انتخاب کنید و شرط خود را در خط برای شروع بازی کلیک بر روی یکی از دکمه های خط شرط (شرط بندی در هر خط).