استراتژی اقتصادی
استراتژی مرورگر
تجارت
ساخت خانه
سرویس
شهرستان
بازی با ورق
پرش
جستجو برای اقلام
پازل
مزس
ماجراهای
مهارت

بازی پادشاهی: نجابت آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:74, میانگین امتیاز: 4.08/5)
بازی: 10582
بازی جذاب امپراطوری: نجابت، منطق در اینجا این است خوش آمدید. وظیفه شما این است که به درستی و موقعیت صنعت استان است. ساخت یک تئاتر، کلیسا و بیشتر. آیا همه چیز را که شما می توانید تخیل خود را و شما موفق خواهد شد. کنترل بسیار ساده است، با استفاده از مکان نما.