Tankzors
Voynushki
اقدام
تیراندازی برای پسران
شهرستان
مخازن
مخازن آنلاین
فضا
جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
مهارت
بازی های آنلاین

بازی نابود کننده آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:15, میانگین امتیاز: 4.2/5)
بازی: 5746
برنده تکالیف متعددی در اعدام که او باید به امنیت شهر به او سپرده تضمین می کند. تانک های دشمن سعی خواهد کرد تا از طریق شکستن او را از همه طرف و شما را در مخزن شما مورد نیاز خواهد بود برای رهگیری و نابود کردن آن را قبل از آنها به شهر است. در حالی که این کار هیچ مدنی نیست باید رنج می برند.