بازی با ورق
ورق
کرم
پرش
جستجو برای اقلام
پازل
مزس
ماجراهای
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
اقدام
به دنبال اقلام

بازی باهاما بازی یک نفره آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:580, میانگین امتیاز: 3.68/5)
بازی: 49859
استفاده از واگرد سکته و راهنمایی برای اشاره به لغو. نقشه پروانه امکان از میدان حذف هر گونه کارت ، کارت با ماگنولیا -- برای پوشش دادن هر کارت.