جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
خروج از اتاق
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
هوشمند
به دنبال اقلام
مشاهده آیتم
فرار
شهرستان
من به دنبال

بازی ماموریت مالی -- تاریخ آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:416, میانگین امتیاز: 4.46/5)
بازی: 37549
مالی توسط پدرش مجازات شد ، و او نمی تواند به جلسه امشب! Oooh... او چه باید انجام دهید؟ او به شدت از این پسر ، مانند و بعد از همه این زمان او تصمیم گرفت تا او بخواهید و در حال حاضر او نمی تواند؟ این غیر ممکن است ، شما باید به مالی دست و کمک به خارج شدن از اتاق من! دستورالعمل را در بازی و کمک به او را به جلسه خود را دریافت کنید. شما او را بسیار خوشحال ، اما مراقب باشید ، چرا که اگر پدر خود را میبیند ، او را در دردسر بزرگ شود! لذت ببرید!