بازی عاشقانه های تلفن آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:74, میانگین امتیاز: 4.12/5)
بازی: 14200
به عاشقانه ، صحبت کردن در تلفن. بحث به دختر به منظور پر کردن قلب ، اما مراقب باشید به همسایه حسادت او را نمی کنید.