تخریب
بازی با ورق
پرش
جستجو برای اقلام
پازل
مزس
ماجراهای
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
اقدام
به دنبال اقلام
ساده

بازی تخریب از 2 آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:192, میانگین امتیاز: 4.22/5)
بازی: 42813
خرید و محل یک بمب در مکان های راست به طوری که ساختار فرو خط خال خال.