تخریب
بازی با ورق
پرش
جستجو برای اقلام
پازل
مزس
ماجراهای
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
اقدام
به دنبال اقلام
ساده

بازی شجاع پادشاهان -- اضافی در سطح آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:91, میانگین امتیاز: 4.65/5)
بازی: 13252
تخریب ساختمان و آمار مردان کمی با فلش است.