اسلحه
تیراندازی برای پسران
گذرگاه طاقدار
فضا
جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
مهارت
بازی های آنلاین
اقدام
استراتژی مرورگر
Voynushki
مشاهده آیتم

بازی آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:0, میانگین امتیاز: 0/5)
بازی: 0
.ﺖﺳﺍ ﻥﺎﺒﻬﮕﻧ ﻭ ﺩﺎﺠﯾﺍ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻪﻌﻠﻗ ﻪﯾﺎﺴﻤﻫ ﯽﻫﺎﺷﺩﺎﭘ ،ﺩﻮﺧ ﺯﺮﻣ ﺯﺍ ﺭﻭﺩ .ﺪﻨﮐ ﺐﯾﺮﺨﺗ ﺍﺭ ﻦﻤﺷﺩ ﻥﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻭ ﺩﺍﺩ ﺭﺍﺪﺸﻫ ﺍﺭ ﻩﺎﺷﺩﺎﭘ ﻦﯾﺍ .ﺪﯿﻨﮐ ﺩﻮﺑﺎﻧ ﺍﺭ ﻥﺎﺒﻬﮕﻧ ﻭ ﺪﯿﺸﮑﺑ ﮓﻨﺳ ﻊﻧﺎﻣ ﻖﯾﺮﻃ ﺯﺍ ﺍﺭ ﻪﺘﺴﻫ