استراتژی اقتصادی
تجارت
محافظت از قلعه
بازی جنگ
ماجراهای
بازی های آنلاین
جهانی از مخازن
استراتژی مرورگر
موبایل
Voynushki
مزرعه
کشاورز
جنگ

بازی آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:0, میانگین امتیاز: 0/5)
بازی: 0
.ﺪﯿﻨﮐ ﯽﻨﻏ ﻪﻧﺎﺴﻓﺍ ﻪﺑ ﻥﺪﺷ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﻭ ﻥﺪﺷ ﺏﺮﺿ ﯼﺍﺮﺑ ﺍﺭ ﻥﺁ ﺎﻣﺍ ،ﺪﯿﻫﺪﻧ ﺭﺍﺮﻗ ﻑﻼﻏ ﮏﯾ ﺭﺩ ﺍ