WebGL ﺯﺍ
استراتژی مرورگر
دفاع
محافظت از قلعه
بازی جنگ
ماجراهای
بازی های آنلاین
جهانی از مخازن
موبایل
Voynushki
مزرعه
استراتژی اقتصادی
کشاورز

بازی ﺐﺷ ﻪﻤﯿﻧ ﺩﺯﺩ آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:0, میانگین امتیاز: 0/5)
بازی: 0
.ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺭﺎﮐ ﻪﺑ ﻝﻮﻐﺸﻣ ﻼﻃ ﺝﺍﺮﺨﺘﺳﺍ ﺭﺩ ﻥﺁ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﻪﮐ ﺪﯾﺭﺍﺩ ﮏﭼﻮﮐ ﯽﻫﺎﺷﺩﺎﭘ ﮏﯾ ﺎﻤﺷ ،ﺪﯿﺘﺴﻫ .ﺩﺭﺍﺩ ﺩﻮﺟﻭ ﺎﻤﺷ ﻦﯿﻣﺯﺮﺳ ﺭﺩ ﯽﻨﻏ ﻩﺩﺮﭙﺳ .ﺪﯿﻨﮐ ﺖﻈﻓﺎﺤﻣ ﺪﻨﻨﮐ ﻦﯿﻣﺎﺗ ﺍﺭ ﺪﻣﺁﺭﺩ ﻊﺒﻨﻣ ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ ﯽﻌﺳ ﻪﮐ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻥﺎﮕﯾﺎﺴﻤﻫ ﺯﺍ ﺖﻇﺎﻔﺣ .ﺪﯿﻨﮐ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﯽﯾﻭﺩﺎﺟ ﻭﺩﺎﺟ ﺭﺎﻬﭼ ﺯﺍ ﯽﮑﯾ ﺯﺍ ،ﺕﻼﻤﺣ ﻊﻓﺩ ﯼﺍﺮﺑ