جمع آوری اقلام
خروج از اتاق
مشاهده آیتم
پازل
لباس
رنگ آمیزی کودکان و نوجوانان
جستجو برای اقلام
ماجراهای
مهارت
بازی های آنلاین
7 سال
هوشمند
به دنبال اقلام

بازی Escape Episode 1 ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺤﻔﺻ آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:0, میانگین امتیاز: 0/5)
بازی: 0
.ﺪﯾﻭﺮﺑ ﻩﺍﺭ ﺎﻬﻗﺎﺗﺍ ﻑﺍﺮﻃﺍ ﺭﺩ ،ﺪﯿﻨﮐ ﻩﺎﮕﻧ ﻑﺍﺮﻃﺍ ﺭﺩ