4 مورد
کیمیاگری
سه در یک ردیف
جستجو برای اقلام
پازل اره منبت کاری اره مویی
پازل
بازی ها
مهارت
3 در یک ردیف
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
هوشمند
به دنبال اقلام

بازی کیمیاگری 2 آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:2750, میانگین امتیاز: 4.63/5)
بازی: 87913
شما نیاز به ایجاد عناصر از عناصر اصلی است. از ابتدایی آتش ، آب ، هوا و زمین به باکتری ها ، کالا ، سلاح ، و غیره برای ایجاد یک عنصر جدید را به درستی ترکیب دو عنصر ، مانند آتش سوزی و زمین گدازه ، و غیره به مجموع در دسترس به مطالعه از 196 عنصر در 21 گروه.