Tankzors
جهانی از مخازن
مخازن
مخازن آنلاین
فضا
پرش
جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
تیراندازی برای پسران

بازی پرندگان انفجار آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:32, میانگین امتیاز: 4.31/5)
بازی: 13178
با کلیک بر روی دایره سبز در اطراف مخزن ، که یک ضربه موشک تا پرنده ظاهر شد.